APLIKAČNÍ MODULY

Komplexní řešení geodetických prací v katastru nemovitostí

sipka

Našimi nástroji zvládnete vyrobit DKM v rámci pozemkové úpravy stejně snadno, jako obyčejný geometrický plán. Provádějte výpočty, archivujte a spravujte svá bodová pole, vyhledávejte chyby. Exportujte a importujte katastrální mapu ve formátu VFK, vytvářejte soupisy nemovitostí, tiskněte výstupy dle současné vyhlášky, integrujte další užitečné nástroje (Nahlížení do KN, GoogleMaps, StreetView). Vše v jednom prostředí!

Řešení pro inženýrskou geodézii (mapové podklady, technické mapy, DSPS…)

sipka

Naší linkou jste schopni aktualizovat Jednotnou digitální technickou mapu kraje, stejně snadno, jako pořizovat běžné mapové podklady, zaměření skutečných provedení staveb, vyhodnocení odchylek kontrolního měření…Vytiskněte plynovod nad aktuální KM přímo z WMS ČÚZK. Nejste si jistí, jak vypadal dům v reálu? Odskočte si do StreetView nebo připojte Ortofotomapu! Zkontrolujte si výškopis ve 3D okně a exportujte data do 3D DXF souboru. Nekupujte výpočetní program + CAD + spoustu nadstaveb! Pořiďte si vše naráz!

Rozšíření řešení IG o zpracování krajských map DTM DMVS (Plzeňský, Karlovarský a Liberecký kraj)

sipka

Rozšířením našeho klasického řešení V6-IG je snadné zpracovávat aktualizace na území těchto krajů. Podívejte se jak bez produktů Bentley zpracujete změnu obvodu stavby se současným zaměřením přípojky RWE a soukromého vlastníka do DTM DMVS.

3D LASERSCAN

sipka

Prohlížejte a editujte mračna bodů prostřednictvím internetu, zobrazujte půdorys a řezy načteného prostoru, kreslete prvky přímo v 3D prostoru, kombinujte mračna bodů s dalšími daty (technická mapa, ortofoto, katastrální mapa etc.). Barevně klasifikujte body dle nadmořské výšky, intenzity odrazu laserového paprsku nebo dle klasifikačních tříd.

Správa vektorových dat (např.DTM) v databázi zakázkovým způsobem, včetně metadat

sipka

Jste velká firma? Potřebujete řešit živý firemní archiv? Vedete digitální technickou mapu města nebo průmyslového závodu? Naší technologií se dostanete na špičku GIS.

Projektování pozemkových úprav

sipka

Máme geodety, máme projektanty pozemkových úprav a KoPÚ sami zpracováváme. Se zavedením nového výměnného formátu pozemkových úprav VFP již není výsledek závislý na konkrétní SW platformě. První etapy jsme již předali…

KŘOVÁK 2013 – transformace GNSS dat do S-JTSK a BpV.

sipka

Program je certifikován pro práce v katastru nemovitostí. Výstupy jeho poslední verze 1.0.1.8 jsou aktualizovány na nový vzor Protokolu určení bodů technologií GNSS, který je povinný od 1.7.2016. Program je určen pro zpracování měřených dat z aparatur, které je ukládají do souborů RW5. Nejlépe je optimalizován pro aparatury Ashtech a South.