KŘOVÁK 2013 – transformace GNSS dat do S-JTSK a BpV.

Program je certifikován pro práce v katastru nemovitostí. Výstupy jeho poslední verze 1.0.1.8 jsou aktualizovány na nový vzor Protokolu určení bodů technologií GNSS, který je povinný od 1.7.2016. Program je určen pro zpracování měřených dat z aparatur, které je ukládají do souborů RW5. Nejlépe je optimalizován pro aparatury Ashtech a South.krovak

Věříme, že Vás zaujme příznivá cena:

Ceny multilicencí pro firmu s jedním IČO!!! bez DPH s DPH
KŘOVÁK 2013 verze 1.0.1.8 - plná cena 8 000 Kč 9 680 Kč
Cena upgrade pro KŘOVÁK 2013 od verze 1.0.1.1 výš 4 000 Kč 4 840 Kč
do verze 1.0.1.0 včetně 5 000 Kč 6 050 Kč
Cena upgrade pro KŘOVÁK 2011 všechny verze 6 000 Kč 7 260 Kč
Cena upgrade pro KŘOVÁK 32 všechny verze 7 500 Kč 9 075 Kč

KŘOVÁK 2013 má návaznost na celou firemní technologickou linku GeoStore V6, která je určena na zpracování a kontroly měřených dat.